Randstad

técnico-a mecánico-a

Partido De San Martín

Capital Humano

Técnico Mecánico - Textil

Partido De San Martín

Capital Humano

Técnico Mecánico de Máquinas Circulares

Partido De San Martín

Interforming

Tecnico Mecánico o Electromecánico

Isidro Casanova

Capital Humano

Técnico Mecánico para Auxiliar Técnico en Textil

Partido De San Martín